Sindh Ke Baad Ab Kahan Hamla Ho Sakta Hai..??

Sindh Ke Baad Ab Kahan Hamla Ho Sakta Hai..??