Yeh Hukamran Mulk Ke Liye Na Samjh Hain Per Apne Fayde Ke Liye Sab Jante Hain – Saleem Safi